Navigators en Staf

NSL is één van de vijftien Navigators Studentenverenigingen (NSV) in Nederland en maakt onderdeel uit van de wereldwijde Navigatorbeweging. Of je nu bij Navigators in Colorado, Peru, Tours of Leiden bent, gezamenlijk delen we ons motto: ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’. Als Navigators Studentenverenigingen willen we op een relevante en eigentijdse manier aanwezig zijn in de studentenwereld om onze missie gestalte te geven.

Geschiedenis Navigators

De historie van de Navigators heeft zijn wortels in de Verenigde Staten. In de jaren ’30 van de vorige eeuw, werd Dawson Trotman aangesproken door de zendingsopdracht die Jezus aan zijn discipelen meegaf: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” (Mattheus 28 vers 19, NBV). In 1933 kwam Dawson Trotman bij de marine terecht, waar hij de boodschap van God verkondigde. Vele mariniers raakten door hem geïnteresseerd in Jezus en wilden ook, net als hij, andere mensen laten delen in hun geluk. Op deze manier verspreidde het geloof in Christus zich over de ‘mensen van de zee’. Tijdens de bijeenkomsten van deze (nieuw)gelovigen is de toepasselijke naam “Navigators” ontstaan. Toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, verspreidden deze Navigators zich over verschillende landen en het doel dat Trotman zag, werd nu wereldwijd gerealiseerd: “Christus kennen en Hem bekendmaken”.
Dawson Trotman stierf in 1958. Hij kwam om bij het redden van een drenkeling. Deze daad staat symbool voor zijn hele leven. Hij gaf zijn leven voor zijn medemens door hen discipelen van God te maken. Hij had alles, zelfs zijn leven, over voor zijn medemens.
Het werk van Trotman eindigde niet met het einde van zijn leven, maar wordt vandaag de dag in meer dan honderd landen voortgezet. In Nederland richt Navigators zich op jeugdleiders in kerken (LEF) en studenten (NSV), het studentenwerk is het grootst. Als NSL zijn we trots om deel te mogen uitmaken van deze wereldwijde organisatie en daarbij als christen-studenten midden in de Leidse studentenwereld te staan

Staf

Wereldwijd zijn er zo’n drieduizend stafleden werkzaam voor Navigators, waarvan ongeveer zestig in Nederland. Als staf verlangen we ernaar dat steeds meer mensen zich toewijden aan Jezus en Zijn Koninkrijk en in hun omgeving bewust doorgeven wat zij zelf zien en horen. De staf van NSL inspireert/coacht/helpt/scherpt studenten (en dan met name leiders binnen de vereniging, zoals het bestuur en de nestoren) om dichtbij de missie van NSL te blijven, en die uit te leven. NSL’ers initiëren heel veel zelf op dit vlak. Stafleden waarborgen dat die ideeën niet verloren gaan, omdat studenten bijvoorbeeld lid-af worden. Daarnaast nemen stafleden zelf ook initiatieven die bijdragen aan de NSL-missie: Christus kennen en Hem bekendmaken.

Wat doet de staf bij NSL?

Een greep uit de stafwerkzaamheden:

  • Het trainen van de kringleiders, nestoren en Alpha-cursusleiders
  • Toerusting van bestuursleden
  • Het maken van beleid in samenwerking met het bestuur van NSL
  • Coaching/mentoring van leden in 1-op-1 contacten
  • Meedenken over NSL-weekenden en inhoudelijke avonden
  • Betrokkenheid op alle disputen en pastorale gesprekken

Onze sponsoren