Navigators en Ondersteuningsteam

NSL is één van de vijftien Navigators Studentenverenigingen (NSV) in Nederland en maakt onderdeel uit van de wereldwijde Navigatorbeweging. Of je nu bij Navigators in Colorado, Peru, Tours of Leiden bent, gezamenlijk delen we ons motto: ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’. Als Navigators Studentenverenigingen willen we op een relevante en eigentijdse manier aanwezig zijn in de studentenwereld om onze missie gestalte te geven.

Geschiedenis Navigators

De historie van de Navigators heeft zijn wortels in de Verenigde Staten. In de jaren ’30 van de vorige eeuw, werd Dawson Trotman aangesproken door de zendingsopdracht die Jezus aan zijn discipelen meegaf: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” (Mattheus 28 vers 19, NBV). In 1933 kwam Dawson Trotman bij de marine terecht, waar hij de boodschap van God verkondigde. Vele mariniers raakten door hem geïnteresseerd in Jezus en wilden ook, net als hij, andere mensen laten delen in hun geluk. Op deze manier verspreidde het geloof in Christus zich over de ‘mensen van de zee’. Tijdens de bijeenkomsten van deze (nieuw)gelovigen is de toepasselijke naam “Navigators” ontstaan. Toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, verspreidden deze Navigators zich over verschillende landen en het doel dat Trotman zag, werd nu wereldwijd gerealiseerd: “Christus kennen en Hem bekendmaken”.
Dawson Trotman stierf in 1958. Hij kwam om bij het redden van een drenkeling. Deze daad staat symbool voor zijn hele leven. Hij gaf zijn leven voor zijn medemens door hen discipelen van God te maken. Hij had alles, zelfs zijn leven, over voor zijn medemens.
Het werk van Trotman eindigde niet met het einde van zijn leven, maar wordt vandaag de dag in meer dan honderd landen voortgezet. In Nederland richt Navigators zich op jeugdleiders in kerken (LEF) en studenten (NSV), het studentenwerk is het grootst. Als NSL zijn we trots om deel te mogen uitmaken van deze wereldwijde organisatie en daarbij als christen-studenten midden in de Leidse studentenwereld te staan

Ondersteuningsteam

Wie zijn wij?
Wij zijn Het Ondersteuningsteam (ook wel: O-team). Negen (oud)leden met een hart voor NSL! Allemaal nog studerend of al werkend, dus volledig uit passie gedreven. 
Het O-team is nu drie jaar verantwoordelijk voor verschillende onderdelen binnen de vereniging. We organiseren, inspireren, coachen, helpen en denken mee leden van NSL, nestoren, kringleiders en het bestuur. Via praktische taken willen we NSL op geestelijk vlak ondersteunen in haar motto: Christus kennen en Hem bekendmaken. 


Wat doen we precies?
Voor de vereniging:
-    Het organiseren van kringleiders- en nestorenavonden
-    Het organiseren van een Vrouwen- en Mannentraject
-    Student Alpha (check: @alphastudentsleiden (link: https://www.instagram.com/alphastudentsleiden/))
-    Mentoring: het koppelen van een mentor aan een mentee. 
-    Het opzetten van (geestelijke) initiatieven zoals een Advent- of 40-dagentijdappgroep.
-    Betrokkenheid op de disputen
-    Twee leden van het O-team zijn vertrouwenspersonen
Voor het bestuur:
-    Toerusting van bestuursleden
-    Het meedenken met het bestuur over het maken van beleid 
-    Het meedenken met het bestuur in maandelijkse vergaderingen (de Stuurgroep)
Het O-team vervult de taken die bij andere NSX-verengingen door de staf worden vervuld. 


Meer?
Maandelijks komen we bij elkaar en sparren we over NSL. Hoe bieden we NSL’ers iets wat zij nodig hebben? En hoe blijven we elkaar als leden uitdagen om na te denken over Gods plek in ons leven, dispuut of de vereniging? 
Samen leggen we de vereniging in gebed neer bij God. Bid u met ons mee?

https://www.instagram.com/ondersteuningsteam_nsl/ 


Onze sponsoren