Ad Fundum XXXIII der NSL

P1100695.JPG
Praeses - Esther van Hartingsveldt
P1100708.JPG
Abactis - Silke Lamberink
P1100712.JPG
Quaestor - Juriaan van Zaanen

Contact: praeses@nsleiden.nl 

De Praeses zit het bestuur voor en is verantwoordelijk voor haar functioneren. Hiernaast is zij eindverantwoordelijk voor alle zaken aangaande de vereniging. Ze zit bestuurs- en ledenvergaderingen voor en waarborgt de visie en het beleid van de vereniging. Samen met de Assessor Extern vertegenwoordigt de Praeses de vereniging naar de Universiteit, de gemeente Leiden en de media.

Contact: abactis@nsleiden.nl

De Abactis draagt zorg voor alle communicatie, zowel intern als extern. Alle communicatie via mail en telefoon komt bij haar terecht. Verder maakt zij de (jaar)planningen, notuleert zij bestuurs- en ledenvergaderingen en is zij verantwoordelijk voor de website en app.


Contact: quaestor@nsleiden.nl

De Quaestor beheert de financiën van de vereniging. Dit omvat het opstellen van een jaarlijkse begroting en een financieel (half)jaarverslag, het bijhouden van de boekhouding en het behandelen van incasso’s. Hij begeleidt de penningmeesters van commissies en coördineert de acquisitie.P1100720.JPG
Assessor Intern - Job Kragten
P1100730.JPG
Assessor Extern - Maaike Buchner
P1100740.JPG
Herus - Levi Verdam

Contact: assessorintern@nsleiden.nl

​​​​​​​De Assessor Intern is verantwoordelijk voor alle interne zaken. De Intern draagt zorg voor de eerstejaarsintegratie in de vereniging en de indeling van eerstejaars in disputen. Daarnaast begeleidt ze de commissies die gericht zijn op interne activiteiten binnen de vereniging en begeleidt ze de dispuutsbesturen. 

Contact: assessorextern@nsleiden.nl

​​​​​​​De Assessor Extern is verantwoordelijk voor de representatie van de vereniging. Samen met de Praeses is de Extern het gezicht van de vereniging en houdt de Extern contact met de PKvV en de daarbij aangesloten studentenverenigingen. Daarnaast is de Extern verantwoordelijk voor de extern gerichte commissies, zoals de PromoCie, AlphaCie en de CIDCie.

Contact: herus@nsleiden.nl

​​​​​​​De Herus is voorzitter van het Sociëteitsbestuur en is daarmee verantwoordelijk voor het pand van de vereniging. Zij behoudt de contacten tussen gebruikers van de sociëteit, Stichting Huisvesting der NSL, de buurtbewoners en bijvoorbeeld de politie en brandweer.

Onze sponsoren