Commissies


Om het verenigingsleven in goede banen te leiden bestaan er verschillende commissies, elk belast met hun eigen taken. Hieronder vind je een overzicht van alle commissies die NSL rijk is.

AcCie

De AcCie organiseert diverse activiteiten door het verenigingsjaar heen. De activiteiten die zij organiseren zijn: een oki-borrel, de disputenstrijd, het galadatingfeest, de voorrondes van het songfestival, een themafeest, het liftweekend, het slotfeest en het startfeest in het nieuwe jaar.

AcquisiCie

De AcquisiCie denkt na over sponsoren voor de vereniging en loopt daarnaast acquisitie. Het doel is om geld binnen te halen, waarmee NSL en verschillende commissies financieel ondersteunt kunnen worden.

AlmanakCie

De AlmanakCie stelt de almanak samen. Dit is voor een deel het verzamelen van alle pagina’s die door disputen, huizen, gezelschappen, externe verenigingen etc. worden ingestuurd en voor een deel het ontwerpen van de almanak. De commissie draait in het eerste halfjaar.

AlumniCie

De AlumniCie gaat over het contact met de alumni. Deze commissie houdt het alumni netwerk levendig en houdt zo de alumni betrokken bij NSL. Om dit te doen organiseert ze activiteiten zoals carrieredagen en alumniborrels.

AlphaCie

Het Alpha-team is verantwoordelijk voor de Alpha-cursus. De Alpha-cursus is een introductiecursus in het christendom en wordt door NSL gegeven voor studenten met een interesse in het christelijk geloof. Ben je geinteresseerd in Alpha kijk dan voor meer informatie op de website.

BarCie

De BarCie tapt tijdens de borrels en op feestjes in het pand. De commissie loopt het hele jaar. De commissie bestaat uit Tapkoning(inn)-en, deze dragen de verantwoordelijkheid over de bar en over de tapsjaarzen die hen helpen met tappen. De eerstejaars zijn geen deel van de commissie.

CIDcie

De CidCie is verantwoordelijk voor de organisatie van de EL CID week bij NSL. Als commissie geef je vorm aan de week en zorg je dat alles tijdens de week goed geregeld wordt, zodat zoveel mogelijk geïnteresseerden NSL bezoeken en lid worden. De EL CID vindt jaarlijks plaats drie weken voordat het collegejaar begint.


GalaCie

De GalaCie organiseert het jaarlijkse Gala, wat altijd plaatsvindt in de week van de verjaardag van de vereniging, wat begin januari is.

GebedsCie

De GebedsCie organiseert wekelijks de Bid&Brunch en een keer per jaar de 24/7 prayerroom, waarin er een hele week lang in de societeit van NSL gebeden kan worden. In deze week zijn er dus ook geen borrels.

GrafiCie

De GrafiCie ontwerpt de posters die tijdens activiteiten van NSL worden gebruikt. Daarnaast kan de GrafiCie gevraagd worden om andere zaken voor de vereniging te ontwerpen. De GrafiCie loopt het hele jaar.

KCC

De KCC staat voor de Kas Controle Commissie. De commissie controleert het werk van de Quaestor, om zo te zorgen dat de Quaestor geen dingen over het hoofd ziet of kan frauderen. Naast de Quaestor controleert de KCC ook de Stichting Huisvesting. Je neemt minstens een jaar deel aan deze commissie, je kan ook meerdere jaren achter elkaar lid zijn van de KCC.

KMTcie

De KMT-Cie is verantwoordelijk voor de organisatie van de KMT (kennismakingstijd). Als commissie zorg je dat de eerstejaars geïntegreerd raken binnen de vereniging. De KMT vind twee weken na de EL CID plaats, dit is een week voor de opening van het academische jaar.

KlusCie

De KlusCie klust in het pand en helpt de kluskoning als hij/zij projecten op zich neemt in het pand. De KlusCie is het hele jaar op te roepen om te helpen.

KookCie

De KookCie is verantwoordelijk voor de verenigingsmaaltijden die in het pand worden bereid. De commissie wordt aangestuurd door de Consumabel uit de SocCie.

LuCo

De LuCo oftewel LustrumCommissie is de commissie die in het lustrumjaar van NSL (wat eens in de vijf jaar is) voor verschillende activiteiten zorgt en de lustrumweken organiseert.

NKTcie

De NKT-Cie is verantwoordelijk voor de organisatie van de NKT (na-kennismakingstijd). Als commissie zorg je dat de eerstejaars geïntegreerd raken binnen de vereniging. De NKT vind het weekend na het startweekend plaats.

OuderdagCie

De OuderdagCie is verantwoordelijk voor de organisatie van de Ouderdag. De ouderdag vindt plaats in de pandweek. Als commissie probeer je de ouders te laten ervaren wat hun zoon/dochter meemaakt bij NSL.

PaparazCie

De PaparazCie maakt foto’s bij NSL-activiteiten. De foto’s kunnen gebruikt worden op de website, Facebook en in materiaal dat voor NSL gemaakt wordt. De PaparazCie draait het hele jaar.

Praiseband

De praiseband verzorgt de muziek tijdens de verschillende vieringen en praises door het jaar heen.

PromoCie

De PromoCie denkt na over de externe promotie van NSL en over hoe NSL toekomstige leden kan bereiken.

RedCie

De RedCie is een jaar lang verantwoordelijk voor de invulling van de Mosterd. De artikelen in de Mosterd zorgen er voor dat de vereniging na denkt over hetgeen er wel of er juist helemaal niet toe doet.

Sociëteitscommissie

De Sociëteitscommissie draagt een jaar lang de verantwoordelijkheid over de sociëteit. De commissie is verantwoordelijk op borrels, zorgt dat er genoeg drank is, regelt externe huurders, organiseert activiteiten en onderhoudt de sociëteit.

De Sociëteitscommisie is de grootste commissie van NSL. Deze jaarlijkse commissie bestaat uit acht leden: Herus, Secretaris, Penningmeester, Commissaris Intern, Commissaris Extern, Kluskoning, Consumabel en LEGO. Bij elke activiteit in de sociëteit, zoals borrels, verhuur en vrijmibo’s, is een lid van de Sociëteitscommissie aanwezig en verantwoordelijk. Verder zijn ze ook verantwoordelijk voor onderhoud en schoonmaak van de sociëteit.

StartCie

De StartCie organiseert het Startweekend, aan het begin van het jaar. Het startweekend is voor de aspirant-leden een warm bad, waarbij ze NSL leren kennen. Tijdens het starweekend vindt de pre-disputenloop plaats. Het weekend vindt plaats in het weekend na de KMT, dit is het weekend voor de start van het academische jaar.

TechniCie

De TechniCie is verantwoordelijk voor de techniek bij vieringen, lezingen, praise-avonden, weekenden en in het pand. De commissie loopt het hele jaar.

VerenigingsweekendCie

De VerenigingsweekendCie organiseert het jaarlijkse verenigingsweekend. Dit is het geestelijke weekend van NSL, waar jaarlijks ongeveer 50 mensen aan deelnemen. Het weekend vindt begin mei plaats.

WebCie

De WebCie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de website, daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor de uitbreiding van onderdelen van de website. De commissie loopt het hele jaar door.


Werkgroep Duurzaamheid

De Werkgroep Duurzaamheid is een werkgroep die zich inzet voor een duurzaamheidsontwikkeling die aan de behoeften van NSL voldoet zonder tekort te doen aan de ontwikkeling van komende generaties.

Werkgroep Lezingen

Lezingen voorzien ons van stof tot nadenken en stimuleren daarmee de ontwikkeling van de leden op academisch en persoonlijk niveau. Door de verscheidenheid en diepgang van de sprekers worden we geprikkeld om na te denken over wat we vinden en wie we zijn.


Onze sponsoren