Raet 2016-03-05T13:34:30+00:00

De Raad van Advies en Toezicht (de RAET) bestaat op dit moment uit zes (oud-)leden met NSL- en bestuurservaring. Als RAET geven we advies en houden we toezicht. Maar hoe ziet dit er nu precies uit?

De adviserende taak geven we vorm door een maandelijkse bijeenkomst met een vertegenwoordiging van het bestuur. We fungeren dan als klankbord voor het bestuur aangaande plannen, problemen en dergelijke. Tegelijkertijd geven we gevraagd en ongevraagd advies over zaken die ons in positieve of negatieve zin opvallen. In die zin zijn wij zes paar extra ogen die meekijken met het reilen en zeilen van het bestuur en de vereniging.

Onze toezichthoudende rol krijgt vooral vorm rondom het bewaren van de koers van NSL. Daarbij spreken we uiteraard over het bestaansrecht van NSL: ‘Christus kennen en hem bekendmaken’. Om deze missie vorm te geven hebben we als vereniging in de loop van de tijd regels gemaakt. Deel van onze taak is om het bestuur te controleren in haar opvolgen van die regels. U kunt daarbij denken aan de procedures rondom het samenstellen van het bestuur. Daarmee zijn wij uw oren en ogen voor vertrouwelijke zaken. We willen u vanaf deze plek bedanken voor dat vertrouwen. We merken dat we als groep meestal op de achtergrond werkzaam zijn. We hopen dan ook dat u ons weet te vinden wanneer u opmerkingen of klachten heeft over ons, over het bestuur of NSL in haar geheel. U heeft ons aangesteld, we zijn dan ook geïnteresseerd naar uw vragen en mening. Mail of bel ons dan ook gerust!

De RAET heeft momenteel de volgende samenstelling:

Gerwen Bonte
Hilde Boersma
Marjolein van Dijk
Maarten Hameete
Rik Passchier
Joris Harinck

 
Foto RAET

Navigatie